Vi hjelper deg med saker innen sivil- og strafferett

KRAGERØVår filosofi er å tilby juridiske tjenester så raskt som mulig, med høy kvalitet, god oppfølgning og til gunstig pris.

Vi ønsker å komme tidlig inn med nødvendig bistand.  Slik er det enklere å avverge belastende og dyre konflikter.

Vi tilbyr våre tjenester over hele landet. Om nødvendig og ønskelig kommer vi gjerne hjem til deg. Vi kommuniserer ofte gjennom telefonkontakt eller med e-post for effektiv fremdrift.

Advokat Bjørn V. Bråthen har mange års erfaring fra blant annet politi og påtalemyndighet, og senest som politimester i Kragerø. Han opprettet advokatfirmaet  Hjemmeadvokaten a/s i Kragerø i 2011.

Firmaet lar seg også bistå av jurist Lars Swanstrøm, som har bred erfaring innen offentlig forvaltning, helserett, velferdsrett, utlendingsrett m.m.

Sentrale fagområder

  • Strafferett
  • Førerkortsaker
  • Bistandsadvokat
  • Familiesaker
  • Arv, testament og skifte av dødsbo
  • Helse- og trygdesaker
  • Avtale- og kjøpsrett
  • Kommunal- og offentlig forvaltning.
  • Klagesaker

Vi gir bistand med å avklare krav på fritt rettsråd hos Fylkesmann eller fri saksførsel i rettsapparatet.

Vilkår

Det gis skriftlig oppdragsbekreftelse, med spesifisert timepris og vilkår, samt kort beskrivelse av oppdraget.

Timeprisen i alminnelige saker vil normalt variere fra 950,- til 1200,- eksklusive moms. Timeprisen bestemmes av sakstype og vår erfaring innen saksområdet.  Målet er å holde kostnadene for våre klienter så lave som mulig.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.

Intervju Kragerø Blad – Vestmar 22.03.2014